Tietosuojaseloste

 1. REKISTERINPITÄJÄ 

RIihimäen Nuorisoteatteri
Y-tunnus: 1509181-4
Osoite: Hämeenkatu 25-27, 11100 Riihimäki

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA 

Minttu Seppo
Puhelin 050 300 2632
Sähköpostiosoite: [email protected] 

3. Rekisterin nimi

Riihimäen Nuorisoteatterin asiakasrekisteri 

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojalain (1050/2018) mukainen Riihimäen Nuorisoteatterin asiakasrekisterin tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista. 

Riihimäen Nuorisoteatterin tietosuojaseloste 

Keräämme henkilötietoja, kun henkilö asioi myyntikanavissamme tai verkko- tai mobiilipalvelussamme. Tietoja käsitellään, kun ostetaan tapahtumalippuja, osallistutaan markkinointikampanjaan tai kyselytutkimukseen, annetaan palautetta tai ollaan yhteydessä asiakaspalveluumme.

Käsittelemme tietoja palvelujemme toteuttamisessa ja kehittämisessä sekä tarjotessamme asiakaspalvelua ja lähettäessämme asiakasviestintää. Kerättyjen tietojen käsittely auttaa meitä analysoimaan asiakkaidemme mieltymyksiä ja toiveita.

4. Rekisterin käyttötarkoitus 

Riihimäen Nuorisoteatterin asiakasrekisteri on perustettu teatterin ja sen yhteistyökumppaneiden asiakassuhteiden hoitamista, kehittämistä ja markkinointia varten. Rekisterin tietoja käytetään muun muassa toiminnan kehittämiseen ja palveluiden toteuttamiseen kuten asiakasviestintään sekä lippujen toimittamiseen ja laskutukseen. Asiakasviestinnässä hyödynnämme sähköistä asiakasrekisteriä, jonka avulla voimme ilmoittaa tapahtumia koskevista muutoksista tai mahdollisista peruutuksista. Tietoja voidaan käyttää myös analysointi- ja tilastointitarkoituksissa sekä markkinatutkimuksissa. Henkilötietoja käsitellään tietosuojalain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Teatterilla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämiä tietoja sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelo voi olla esimerkiksi postitustarroja.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Postiosoite
 • Organisaatio ja asema
 • Tiedot varatuista ja/tai ostetuista tuotteista
 • Asiakastunnus
 • Varausnumero
 • Henkilön antama palauteteksti, katsojakommentti, kilpailuvastaus, viesti tai palvelupyyntö
 • IP-osoite
 • Tallennuksen ajankohta ja lokitiedot
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot
 • Mahdolliset luvat ja suostumukset
 • Tietotekniset indeksinumerot ja tiivisteet
 • Muut henkilön antamat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot saadaan henkilöltä itseltään suoraan, internetin kautta, sähköpostilla, puhelimitse tai muulla vastaavalla tavalla tai palvelujen käytön yhteydessä. Tietoja saadaan myös rekisterinkäsittelijän ja yhteistyökumppaneiden syöttäminä, evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Riihimäen Nuorisoteatteri ei luovuta tietoja ulkopuolisille paitsi Suomen viranomaisten vaatimuksesta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n jäsen valtioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuojalain vaatimuksia.

9. Tietojen säilyttämisaika

Riihimäen Nuorisoteatteri säilyttää asiakasrekisterin tietoja vain niin kauan kuin on tarpeellista yllä kohdassa 4 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi tietosuojalain mukaisesti.

10. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisterin käyttöoikeudet on rajattu Riihimäen Nuorisoteatterin sisällä henkilöihin, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterin tietojen käyttöä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Riihimäen Nuorisoteatterin tai sen yhteistyökumppanin tai teknisen palveluntarjoajan tietojärjestelmien käyttöoikeuksia tai salasanoja.

11. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan Riihimäen Nuorisoteatterin käytössä, paitsi teatterin käyttäessä ulkoista yhteistyökumppania palvelun tuottamiseksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Teatterin tai sen yhteistyökumppaneiden ulkopuolelle, paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Mikäli järjestelemme toimintaamme uudelleen, asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Markkinointikampanjoissamme voidaan käyttää profilointia ja automaattista päätöksentekoa.

13. Evästeet ja selailun seuranta

Riihimäen Nuorisoteatteri voi kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Riihimäen Nuorisoteatterin ulkopuolisia tahoja kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

14. Sijaintitiedot

Käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi, kuten alueellisten sisältöjen tarjoamiseksi ja kohdennetun mainonnan esittämiseksi, edellyttäen, että käyttäjä on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen nimenomaisen suostumuksensa tai mikäli sijaintitiedot on tehty anonyymeiksi.

Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten GPS:n ja WLAN-yhteyspisteiden ja matkapuhelinverkon tukiasemien sijaintien avulla. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista.

15. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja kohdassa 4 mainittuihin tarkoituksiin. Tarkastus- ja korjauspyynnöt sekä ilmoitus kielto-oikeuden käyttämisestä tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Riihimäen Nuorisoteatteri / Tietosuoja
Hämeenkatu 25-27
11100 Riihimäki

tai

Sähköpostilla
[email protected]

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa Hämeenkatu 25-27, 11100 Riihimäki

Riihimäen Nuorisoteatterilla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen tai korjata rekisterissä olevat virheelliset henkilötiedot ilmoittamalla siitä teatterille kirjallisesti yllä olevin tavoin.

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen ja/tai estää joidenkin palveluidemme käytön. Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista. Asetusten avulla käyttäjä voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevin tavoin.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää sähköinen markkinointiviestintä jokaisen viestin lopussa olevan linkin kautta tai ilmoittamalla siitä sähköpostitse [email protected]
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista rekisterinpitäjän järjestelmistä ilmoittamalla siitä Riihimäen Nuorisoteatterille kirjallisesti yllä olevin tavoin.

16. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään sähköisesti salasanalla ja käyttäjätunnuksella suojattuina. Rekisteriin on pääsy rekisterinpitäjän työntekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivilla, joille rekisterinpitäjä on myöntänyt oikeuden ja joille se on heidän työtehtäviensä hoitamiseksi tarpeen. Riihimäen Nuorisoteatteri edellyttää kaikilta manuaalisia tai sähköisiä tietoja käsitteleviltä sitoutumista tietojen salassapitoon. Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.

17. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme toimintaamme ja palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.