Ajankohtaista

KUTSU REHTORIKSI!

Riihimäen Nuorisoteatteri etsii rehtoria määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.8.2024-31.7.2025. 

Tunnet teatteritaiteen perusopetuksen kuin omat taskusi. Haluat olla vaikuttamassa sekä koulutasolla, että valtakunnallisesti TPO-kentän tulevaisuuteen. Näet mahdollisuuksia ja olet innostunut koulun, opetuksen ja henkilöstön kehittämisestä. Olet kiinnostunut uusien rahoitusmallien etsimisestä ja sinulla on hyvät yhteiskuntasuhteet. Haluat tutkia uusia toimintamalleja ja taloushallinto on sinulle tuttua.

Olet aktiivinen, sosiaalinen ja hallitset nykyaikaiset viestintäkanavat. Olet hyvä organisoija ja ongelmanratkaisija. Sinulla on kokemusta henkilöstöjohtamisesta jatkuvan muutoksen organisaatiossa.

Edellytämme hakijoilta kokemusta opettajan työstä, hallinnollista osaamista sekä tulevaisuuden haasteiden ja muutostekijöiden tuntemista. Etsimme rehtoria, jonka johtajuus perustuu dialogisuuteen, hyvään itsensä johtamiseen sekä esimerkillä johtamiseen. Hakijoille katsotaan eduksi esimerkillisyys jatkuvasta oppimisesta sekä tahto ja taito positiivisen pedagogiikan kautta rakentavaan vuorovaikutukseen.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on:

1) ylempi korkeakoulututkinto;

2) opettajan kelpoisuus;

3) riittävä työkokemus opettajan tehtävissä; sekä

4) opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus. (3.11.2005/865)

  • Määräaikaisuus ajalle 1.8.2024-31.7.2025.
  • Tehtävä tulee ottaa vastaan elokuun alussa. Työ edellyttää myös ilta- ja viikonlopputyötä.
  • Hakuaika on 3.6.-5.7.2024, ja haastattelut järjestetään viikolla 28.
  • Kiinteä palkka: Palkkauksessa sovelletaan Sivistan työehtosopimusta
  • Lisätietoja tehtävästä: [email protected]  

Lähetä meille vapaamuotoinen hakemuksesi ja CV:si 5.7.2024 mennessä: [email protected]

Tehtävään valitun on ennen sen vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) perusteella rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Riihimäen Nuorisoteatteri on yksi Suomen suurimmista teatteritaiteen perusopetusta antavista oppilaitoksista. Nuorisoteatteri on valtakunnallinen, näkyvä kulttuurivaikuttaja ja suunnannäyttäjä, joka antaa laadukasta taiteen perusopetusta lähes neljälle sadalle oppilaalle Hämeessä ja Uudellamaalla. Riihimäen Nuorisoteatterissa voi suorittaa myös Samiedu-koulutuskuntayhtymän järjestämän Esitys- ja teatteritekniikan ammattitutkintokoulutuksen.

Tehtävässä vaaditaan rikostaustaote, joka perustuu Lakiin lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)