TPO

Taiteen perusopetus

Riihimäen Nuorisoteatteri

Riihimäen Nuorisoteatterissa opiskellaan monipuolisesti teatteria. Laajan oppimäärän opetusta tarjotaan lapsille ja aikuisille.

Opetus rohkaisee luovuuteen, taiteelliseen ajatteluun ja toimintaan sekä oman teatterikäsityksen muodostamiseen. Oppilas oppii toimimaan ryhmässä, sietämään epävarmuutta, luomaan toimintaansa rakenteita, ymmärtämään keskeisiä teatteritaiteen käsitteitä ja sijoittamaan teatteritaiteen taiteen kokonaiskentälle.

Opetussuunnitelma löytyy täältä: rnt.fi/opetussuunnitelma

Mitä on taiteen perusopetus?

Taiteen perusopetus on paikallisissa taideoppilaitoksissa vapaa-ajalla annettavaa taidekasvatusta. Se on tavoitteellista, valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan sidottua ja sitä antavat alan koulutetut ammattilaiset. Valittavia taiteenaloja on yhdeksän. Opetusta on tarjolla laajasti Suomessa ja oppilaaksi pääsee matalalla kynnyksellä.

Taiteen perusopetus tuo laadukkaan taiteen opetuksen laajasti saataville eri puolille maata. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma on kansallinen ja yhteismitallinen. Vakiintunut ammattimainen opetus ja tekemisen perinteet varmistavat, että opettaminen on luotettavaa ja jatkuvaa.

Harrastuksen taiteen perusopetuksen parissa voi aloittaa koululaisena, sitä nuoremmat voivat osallistua varhaisiän taidekasvatukseen. Taiteen perusopetus on suunnattu ensisijaisesti lapsille ja nuorille, mutta kiinnostus taiteiden opiskelua kohtaan kasvaa jatkuvasti myös aikuisväestön keskuudessa. Aikuisryhmiä löytyy yhä useammasta taiteen perusopetuksen oppilaitoksesta.

Kansainvälisesti ainutlaatuinen taiteen opetuksen instituutio

Missään muualla maailmassa ei ole suomalaisen taiteen perusopetuksen kaltaista järjestelmää. Taiteen perusopetus on Suomessa vakiintunut, kansainvälisesti ainutlaatuinen, koulutus- ja harrastusmuoto, joka on osoittanut arvoaan jo vuosikymmeniä. Sitä kannattaa vaalia ja kehittää edelleen.

Taiteen perusopetus on osa Suomen koulutusjärjestelmää, ja siitä säädetään taiteen perusopetuksesta annetussa laissa ja asetuksessa. Taiteen perusopetuksen rehtoreiden ja opettajien kelpoisuuksista säädetään asetuksella opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Taiteen perusopetus Riihimäellä

Taiteen perusopetuksessa voi opiskella yleisen tai laajan oppimäärän mukaan. Riihimäellä yleisen oppimäärän voi opiskella kuvataiteessa, käsityössä ja tanssissa sekä laajan oppimäärän musiikissa, tanssissa ja teatterissa.

Taiteen perusopetus on tasolta toiselle etenevää. Opetusta antava oppilaitos antaa opiskelijoille päättötodistuksen opintojen jälkeen. Laajan oppimäärän opintoihin kuuluu myös päättötyön tekeminen.

Taiteen perusopetuksen piirissä lapsi tai nuori voi keskittyä oman kiinnostuksensa mukaiseen taiteen alaan motivoivassa ilmapiirissä samanhenkisten ystävien seurassa. Harrastuksen parissa hän oppii pitkäjänteisyyttä, ajattelun taitoja ja luovuutta.

Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä antaa valmiuksia hakeutua myös taiteen ammatilliseen- tai korkea-asteen koulutukseen. Taiteiden opiskelu, niin yleisen kuin laajan oppimäärän mukaisesti, kartuttaa myös muihin ammatteihin suuntautuvien nuorten osaamispohjaa.

Opetus on luvanvaraista ja sitä järjestää kaupunki ja yksityiset opetuksen järjestäjät kaupungin tai Opetus- ja kulttuuriministeriön luvalla. Opetushallitus laatii ja vahvistaa oppimäärien laajuudet ja opetussuunnitelman perusteet. Opetuksen järjestäjä laatii näiden pohjalta oman opetussuunnitelmansa.

Lue lisää taiteen perusopetuksesta:

Opetushallitus oph.fi

Taiteen perusopetusliitto artsedu.fi