Mun maailma

Kuntouttava työtoiminta Riihimäen Nuorisoteatterissa

Mikä Mun Maailma?

Mun Maailma on vahvasti aktivoiva, Nuorisoteatterin avoimessa ja monipuolisessa työyhteisössä toteutettava kuntouttavan työtoiminnan työpaja. 

Yksi työpajajakso kestää 6kk. Ryhmä kokoontuu 4 päivänä viikossa, 4 tuntia päivässä.

Mun Maailmaan voi osallistua kuntouttavan työtoiminnan sopimuksella tai vaihtoehtoisesti myös työkokeiluna. 

Työpajan tavoitteena on kokonaisvaltainen työllistymisen edellytysten parantaminen sekä työllistymisen polulla eteneminen. 

Mun Maailma sopii kaikenikäisille työttömille työnhakijoille, jotka ovat motivoituneita osallistumaan luovaan ja monipuoliseen työpajaan, sekä innostuneita oppimaan uutta itsestään ja teatterimaailmasta. Aiempaa kokemusta ei tarvita, asenne ratkaisee!

Työpajan toiminnasta vastaa teatteripedagogi ja työvalmentaja Jatta Stepanoff Harakkamäki.

Miksi mukaan?

Elämänhallinnan, arjen rutiinien ja säännöllisyys

Mielenkiintoiset vaihtelevat työtehtävät

Mahdollisuus tutustua teatterin tekemiseen kulissien takana

Tavata uusia ihmisiä 

Jännittäminen vähenee, rohkeus kasvaa

Luovuus hyötykäyttöön

Tulevaisuuden suunta voi löytyä/ hahmottua

Työelämätaidot 

Mitä Mun Maailmassa tehdään?

Mun Maailman toiminta-ajatuksen voi jakaa karkeasti kolmeen osioon: ryhmätyöskentelyyn, teatterin työtehtäviin tutustumiseen sekä työvalmennukseen.

Ryhmä

Noin puolet Mun Maailmasta työskennellään ryhmässä ajankohtaisten teemojen parissa teatteri-ilmaisun menetelmiä hyödyntäen. Käsittelemme esimerkiksi arjenhallintaan, voimavaroihin, itsetuntemukseen ja tunnetaitoihin liittyviä teemoja. Lisäksi seikkailemme kotikaupungissamme ja tutustumme sen palveluihin. Kannustavan ohjaajan tuella ryhmässä on mahdollisuus syventyä tämänhetkiseen elämäntilanteeseesi. Harjoitteiden avulla, innostavassa ja motivoivassa ryhmässä oman polun suunta voi kirkastua ja selkiytyä. Mun Maailman luottamuksellisessa ilmapiirissä itsetuntemus vahvistuu, vuorovaikutustaidot karttuvat ja haasteidenkin käsitteleminen on mahdollista. Ryhmän tarjoama vertaistuki sekä Nuorisoteatterin myönteinen ilmapiiri antavat rohkeutta ja kannustusta. 

Nuorisoteatteri työpaikkana

Mun Maailmassa tutustutaan Riihimäen Nuorisoteatterin moninaisiin työtehtäviin yhdessä oppien ja kokeillen. Teatteri mielletään usein näyttelijöiden paikaksi, mutta se sulkee sisäänsä suuren määrän erilaisia työtehtäviä toimistotöistä kiinteistönhuoltoon, rakentamisesta maskeeraukseen. Mun Maailmassa osallistutaan taiteen perusopetuksen sekä muiden Nuorisoteatterin produktioiden toteuttamiseen esimerkiksi lavastuksen, tarpeistonvalmistuksen, teatteritekniikan tai markkinoinnin tehtävien kautta. Teatteriesityksen valmistaminen on monenlaisten osaajien ryhmätyöskentelyä parhaimmillaan. Nuorisoteatterin koko yhteisö työskentelee esitysten eteen. Ensi-illassa kumarramme yhdessä yhteistyön valmistumisen merkiksi.  

Perehdymme yhdessä kaikkiin tehtäviin, joten osaamista ei tarvitse työpajalle tullessa olla.

Työvalmennus

Työvalmennusta toteutetaan ryhmä- ja yksilömuotoisesti koko työpajajakson ajan. Työvalmennuksessa keskitytään työelämävalmiuksien, työkyvyn vahvistamiseen, sekä osaamisen tunnistamiseen ja kartuttamiseen. Saat tukea työelämätaitojen ja -valmiuksien kehittämiseen työvalmentajan lisäksi koko Nuorisoteatterin kannustavalta työyhteisöltä. 

Meillä voit kokeilla uusia, monipuolisia työtehtäviä, sekä vahvistaa jo olemassaolevaa osaamistasi. Oman motivaation ja kiinnostuksenkohteiden mukaan voit päästä perehtymään myös teatterialan erityisosaamista vaativiin tehtäviin. Mun Maailman kautta 

Yhdessä kokeileminen ja oppiminen, ohjaajan ja työyhteisön tuki ja ohjaus tehtävissä, tavoitteiden mukaisten tehtävien tarjoaminen sekä keskusteleva palautteen antaminen ovat keskeisimpiä Mun Maailman työvalmennuksen elementtejä.

Mun Maailmassa kiinnitämme huomiota työnhakuvalmiuksien vahvistumiseen sekä työ- ja koulutuspaikkojen etsintään. Saat henkilökohtaista tukea ja apua työnhakuasiakirjojen päivittämiseen, koulutusvaihtoehtojen kartoittamiseen,  ammatillisen suunnan etsimiseen sekä käytännön työnhakuprosessiin.

Yksilöllinen tuki ja ohjaus

Mun Maailmassa asetamme jokaiselle henkilökohtaiset tavoitteet työpajajakson ajalle. Sinua tuetaan tavoitteiden asettamisessa sekä niitä kohti pyrkimisessä, työelämätaitojesi kehittämisessä sekä palveluihin ohjautumisessa. Yksilöllinen tuki ja ohjaus räätälöidään jokaisen henkilökohtaiset tavoitteet ja tarpeet huomioiden. Yksilövalmennuksessa saat tarvittaessa tukea esim. työllistymiseen liittyvien haasteiden selvittämiseen, tulevaisuuden kirkastamiseen tai arjenhallintaan liittyen. 

Miten pääsen mukaan Mun Maailmaan?

Ilmaise kiinnostuksesi, eli soita tai lähetä sähköpostia! Voit olla yhteydessä suoraan työpajan ohjaajaan (yhteystiedot alla), tai ottaa yhteyttä esim. sosiaaliohjaajan tai te-palveluiden työntekijän välityksellä. 

Kenenkään ei tarvitse ostaa sikaa säkissä. Kutsumme kaikki kiinnostuneet aluksi motivaatiohaastatteluun, jossa tutustumme puolin ja toisin, keskustelemme tilanteestasi sekä työpajan sisällöistä. Valinnat ja päätökset työpajaan osallistumisesta tehdään haastattelujen perusteella, joten tutustumiskäynti ei vielä velvoita sinua mihinkään.

Tutustumiskäynnin jälkeen teemme sinulle joko kuntouttavan työtoiminnan tai työkokeilusopimuksen 6kk työpajan ajalle. Edellytämme osallistujilta sitoutumista koko työpajajaksolle.

 

Seuraava työpajajakso 2.8.2021-1.2.2022.